Chcete něco sdělit svému okolí?
Názor na dění ve vašem městě, zprávy z vašeho regionu, pozvánku na vaší akci...
Psát do Domácích novin může úplně každý
>>> Přidat článek <<<

Krajské zastupitelstvo chce přispět Jihočeskému kraji na studii ke snížení přísunu fosforu do vodního díla Orlík

07.11.2018
Rada Středočeského kraje doporučila zastupitelům schválit poskytnutí jednoho milionu korun z rozpočtu Jihočeskému kraji na vyhotovení Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík. Tento finanční příspěvek kraje by byl poskytnut jako účelová dotace, na základě veřejnoprávní smlouvy. „Cílem studie bude navrhnout taková opatření, která umožní snížit přísun fosforu do Orlické nádrže o dvě třetiny stávajícího stavu, tedy o 117 tun ročně,“ upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Připomněla také, že zájem krajů na zajištění této studie vychází ze společně nastavené těsnější spolupráce krajů z června letošního roku.

Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD) upřesnil, že současný roční přísun fosforu do Orlíku činí 192 tun. Z již zpracované „Bilance zdrojů fosforu a dusíku v povodí nádrže Orlík“ vyplynulo, že k přísunu fosforu do nádrže dochází z komunální odpadních vod, rybníků a rybničního hospodaření, dále ze zemědělského hospodaření, a to jak v oblasti živočišné tak i rostlinné výroby a dalších dosud neidentifikovaných zdrojů. Po realizaci opatření, která by měla studie navrhnout, by mělo množství fosforu klesnout na 75 tun ročně. „Tato odborníky navržená opatření bude pro udržení cílové jakosti vody ve vodní nádrži, zapotřebí realizovat v horizontu příštích 10-15 let,“ upozornil M. Petera. Navržená opatření by měla podle něj zároveň sledovat synergický efekt ke zvýšení retence vody v krajině v rámci protipovodňové a protierozní ochrany.

Celkové předem stanovené náklady na zpracování studie jsou odhadovány na max. šest milionů korun s DPH. Jihočeský a Středočeský kraj předpokládají, že práce na vlastní studii by měly být zahájeny po ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v únoru příštího roku a ukončeny v květnu roku 2020. Výběrové řízení na zhotovitele studie proveditelnosti bude vyhlašovat Jihočeský kraj.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Rakovnicka