Hospodaření města Jesenice dopadlo na výbornou

03.10.2018
Naše město a pouze pět dalších srovnatelně velkých obcí s počtem obyvatel do 10.000 v rámci celé České republiky získalo nejvyšší ocenění za své hospodaření. Tento závěr analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau dnes zveřejnila ČTK.Příjmy Jesenice rostly 2x rychleji než u jiných obcí; zadlužení obce pak kleslo o 60%, přičemž třetinu výdajů tvořily investice do rozvoje obce, například školství. Přečtěte si, jak je naše město hodnoceno objektivně a pohledem zvenčí v rámci mezikrajového srovnání.

Text // Jitka Chmelařová


Středočeské obce v mezikrajském srovnání hospodaří nejlépe

Středočeské obce v mezikrajském srovnání hospodaří nejlépe, téměř polovina má výbornou ekonomickou kondici, vyplývá z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Výborně hospodařícími obcemi jsou podle analýzy například Jesenice, Benátky nad Jizerou, Hostivice či Votice. Středočeské obce měly celkově v uplynulém volebním období nejnižší běžné výdaje v přepočtu na jednoho obyvatele, a mohly tak dávat peníze na investice.

"Celých 37 procent všech výdajů středočeských obcí tvořily v letech 2014 - 2017 takzvané kapitálové výdaje, tedy investice sloužící k rozvoji obecní infrastruktury a obce jako takové, což je zdaleka nejvíce ze všech krajů," uvedl projektový manažer služby iRating společnost CRIF - Czech Credit Bureau Luděk Mácha. Přestože byly loni příjmy středočeských obcí nižší, než činil celorepublikový průměr, měly obce ve středních Čechách nejlepší výsledek hospodaření.

"V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,39 bodu, což je o 14 procent lepší výsledek, než činí republikový průměr (3,93 bodu)," uvádí CRIF. Podkladem analýzy byla data portálu www.informaceoobcich.cz. Z 1144 obcí Středočeského kraje jich získalo 163 nejvyšší rating, jeden ze tří nejvyšších stupňů získalo 528 obcí.

Dalších 501 obcí získalo iRatingový stupeň indikující průměrné hospodaření, a u 115 obcí podle ratingu existuje riziko, že by mohly mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb. Ze 143 podobně velkých obcí, které se v České republice nacházejí, jich získalo podobné hodnocení jako Jesenice u Prahy pouze šest. Jde o obce do 10.000 obyvatel. Za poslední čtyři roky rostly příjmy Jesenice dvakrát rychleji než u podobně velkých obcí, zadlužení obce kleslo o 60 procent. Třetinu výdajů tvořily investice do rozvoje obce, například školství.

Podle starostky Radky Vladykové šlo například o rekonstrukce základních škol a vybudování zcela nové školy. Votice na Benešovsku spadající do kategorie obcí do 5000 obyvatel průběžně snižují dluh a mají vysoké rozpočtové přebytky, přestože do svého rozvoje investují více než podobně lidnatá sídla v České republice. To Voticím umožňuje například několikanásobně vyšší příjem z pronájmu obecního majetku, než jaký mají jiné podobně lidnaté obce.

Převzato ODTUD


Aktuálně z Rakovnicka